Aapli Chawdi 7/12 Ferfar डिजिटल नोटीस बोर्ड महसूल विभाग

Aapli Chawdi म्हणजेच आजच्या नव्या युगातील डिजिटल नोटीस बोर्ड आपल्या गावाचा संकेतस्थळ. पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा मालमत्तेची किंवा जमिनीची खरेदी-विक्री होत असे, तेव्हा तलाठी किंवा संबंधित अधिकाऱ्या मार्फत पंधरा दिवसाचे हरकत किंवा आक्षेप नोटीस लावण्यात येत होती. तलाठी कार्यालय (सज्जा) मध्ये किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये गेल्याशिवाय आपल्याला जमिनीच्या खरेदी विक्रीची माहिती होत नसे. 

महसूल विभाग महाराष्ट्र शासनाने आपली चावडी नामक एक पोर्टल निर्माण केले आहे. या पोर्टल मध्ये सातबारा विषयी(7/12), मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card), मोजणी विषयी(Mojni) नोटीस डिजिटल ऑनलाइन पद्धतीने आपल्या चावडीवर प्रदर्शित करण्यात येते. ही नोटीस या ठिकाणी प्रदर्शित झाल्याच्या 15 दिवसाच्या आत मध्ये हरकत किंवा आक्षेप असल्यास घेता येतो. 

Aapli chawdi सातबारा विषयी e Chavdi 7 12

Aapli chawdi सातबारा विषयी(eChavdi 7/12)

जमिनी मालमत्ते संबंधित कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार झाल्यानंतर सातबारा मध्ये नोंद घेणे आवश्यक असते. सातबारा मध्ये नोंद घेण्यासाठी फेरफार होणे अतिशय महत्त्वाचे असते. खरेदी-विक्री कोणत्या व कश्या प्रकारची झाली? कशी झाली? फेरफार कोणत्या प्रकारचा व कसा झाला? हे पहा-

 • या ठिकाणी सर्वप्रथम https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawdi वेबसाईट पोर्टल ओपन करा. 
 • Aapli Chawdi पोर्टलवर सातबारा विषयी(7/12) रेडिओ बटन सेलेक्ट किंवा क्लिक करा.
 • यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव निवडा.
 • योग्य पद्धतीने Captcha लिहा व आपली चावडी पहा या हिरव्या रंगाच्या बटणावर क्लिक करा.
Aapli chawdi सातबारा विषयी e Chavdi 7 12
 • यानंतर या ठिकाणी सातबारा विषयी(7/12) सर्व माहिती दिसेल जसे- 
 1. फेरफार क्रमांक दिसेल, 
 2. संबंधित मालमत्तेचा फेरफार प्रकार, (खरेदी, बोजा,हक्क सोड पत्र/ रिलीज डीड, वारस, इतर फेरफार) 
 3. फेरफार जेव्हा झाला तो दिनांक, 
 4. हरकत नोंदविण्याची शेवटची तारीख दिसेल, (फेरफार दिनांक झाल्यानंतर पंधरा दिवस)
 5. येथे सर्वे नंबर/ गट क्रमांक दिसेल. 
 • सातबारा(7/12) विषयी झालेल्या फेरफार संबंधित अधिक माहितीसाठी सर्वात शेवटी असणाऱ्या पहा या बटन वर क्लिक करा. 
 • महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 यांच्या कलम 150(2) अन्वये सूचना या ठिकाणी स्पष्ट रूपात दिसते.
 • येथे नोंदीचा प्रकार, लिहून देणार, लिहून घेणार, खरेदी दस्त क्रमांक, खरेदी किंमत सर्व महत्त्वपूर्ण नोंदी दिसतात.

Read Also: महाभुलेख 7/12 उतारा व 8अ मालमत्ता पत्रक ऑनलाइन पहा

digitalsatbara.mahabhumi.gov.in-aaplichawdi-SatBara-shownotice

 मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card)

 • सातबारा प्रमाणेच सर्वप्रथम https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawdi वेबसाईट पोर्टल ओपन करा. 
 • Aapli Chawdi पोर्टलवर मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card) रेडिओ बटन सेलेक्ट किंवा टच करा.
 • आपला विभाग निवडा (कोकण प्रदेश- मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, नागपूर, नाशिक, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद)
 • जिल्हा निवडा. 
 • कार्यालय निवडा.
 • गाव/पेठ निवडा.
 • Captcha बरोबर लिहा व आपली चावडी पहा या हिरव्या रंगाच्या बटन वर क्लिक करा.
मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card)
 • यानंतर मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card) सर्व माहिती याठिकाणी आपल्याला दिसेल जसे- 
 1. मालमत्तेचा आवक क्रमांक
 2. प्रॉपर्टीचा फेरफार नंबर
 3. फेरफार चा असलेला प्रकार, (खरेदी, गहाण खत अनुसार बोजा चढविणे किंवा उतरविणे, हक्क सोड पत्र/ रिलीज डीड,बक्षीस पत्र, वारस, इतर फेरफार) 
 4. फेरफार झाल्याचा चा दिनांक, 
 5. हरकत नोंदविण्याची दिलेली शेवटची तारीख, (फेरफार दिनांक झाल्यानंतर पंधरा दिवस)
 6. मालमत्तेचा/ प्रॉपर्टीचा नगर भूमापन क्रमांक. 
 • मालमत्ता पत्रक विषयी(Property Card) झालेल्या फेरफार संबंधित अधिक माहितीसाठी सर्वात शेवटी असणाऱ्या पहा या बटनावर क्लिक अथवा टच करा. 
 • महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 यांच्या कलम 150(2) अन्वये सूचना या ठिकाणी आपल्याला दिसते.
 • या ठिकाणी नोंदीचा प्रकार, लिहून देणार, लिहून घेणार, खरेदी दस्त क्रमांक, खरेदी किंमत सर्व महत्त्वपूर्ण नोंदी आपल्याला दिसतात.

Aapli Chawdi मोजणी विषयी(Mojni)

 • मोजणी विषयी सर्वप्रथम https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawdi वेबसाईट पोर्टल ओपन करा. 
 • आपली चावडी पोर्टलवर मोजणी विषयी(Mojni) रेडिओ बटन सेलेक्ट अथवा क्लिक करा.
 • जिल्हा निवडा. 
 • तालुका निवडा.
 • गाव निवडा.
 • Captcha बरोबर लिहा व आपली चावडी पहा या हिरव्या रंगाच्या बटन वर क्लिक अथवा टच करा.
 • यानंतर मोजणी विषयी(Mojni) नोटीस सर्वे नंबर/ गट क्रमांक नुसार या ठिकाणी आपल्याला दिसेल.

Digital 7 12 Mahabhumi- डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12, 8A, फेरफार, मालमत्ता पत्रक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top