Aapli Chawdi 7/12 Ferfar

Aapli Chawdi 7/12 Ferfar डिजिटल नोटीस बोर्ड महसूल विभाग

Aapli Chawdi म्हणजेच आजच्या नव्या युगातील डिजिटल नोटीस बोर्ड आपल्या गावाचा संकेतस्थळ. पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा मालमत्तेची किंवा जमिनीची खरेदी-विक्री होत असे, तेव्हा तलाठी किंवा संबंधित अधिकाऱ्या मार्फत पंधरा दिवसाचे हरकत किंवा आक्षेप नोटीस लावण्यात येत होती. तलाठी कार्यालय (सज्जा) मध्ये किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये गेल्याशिवाय आपल्याला जमिनीच्या खरेदी विक्रीची माहिती होत नसे.  महसूल विभाग महाराष्ट्र शासनाने …

Aapli Chawdi 7/12 Ferfar डिजिटल नोटीस बोर्ड महसूल विभाग Read More »