Mahabhulekh 7 12 online Pune Maharashtra 

महा भूलेख 7 12 ऑनलाइन पुणे महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख विना स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ व मालमत्ता पत्रक (Online Mahabhulekh property card Pune) पहा. थोडक्यात https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/Pune/Home.aspx वेबसाईटवर आपल्या जमिनीचा ऑनलाईन सातबारा बघणे. ७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा पुणे .

🌏 योजनेचे नाव:महा भूलेख पुणे महाभूमि, bhumi abhilekh Pune 
🌏 कोणा द्वारे आरंभ झाली:महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग
🌏 हितकारक:महाराष्ट्राचे नागरिक, 7 12 online Pune District
🌏 योजनेचा उद्देश:भूमि संबंधित माहिती मिळवणे
🌏 अधिकृत वेबसाइट लिंक:bhulekh.mahabhumi.gov.in

MAHA Bhulekh Pune : महाराष्ट्र भूमी अभिलेख पुणे  

MAHABhulekh Pune (i.e. Maharashtra Bhumi Abhilekh Maha Abhilekh) महाराष्ट्र राज्याची अशी वेबसाईट आहे जी महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना 7/12 उतारा, 8A उतारा व मालमत्ता पत्रक property card ऑनलाइन प्रदान करते. या वेबसाईटवर दाखविलेली सातबारा, ८अ व मालमत्ता पत्रक संबंधित माहिती ही कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येत नाही. आपल्याला आपल्या जमिनी बद्दल फक्त माहिती करून घ्यावयाची असेल, तर त्यासाठी तलाठी कार्यालय सज्जा येथे जाण्याची काहीच गरज नाही. आपल्या जमिनी संबंधित महत्त्वाची माहिती जसे गाव नमुना नंबर 8अ सातबारा उतारा मलमत्ता पत्रक महाभुलेख वेबसाईटवर सहज मिळते. 

7 12 online Pune bhulekh.mahabhumi.gov.in

Read Also: Digitally signed 7 12, 8A, फेरफार, मालमत्ता पत्रक Online पहा

गाव नमुना नंबर 7 12 ऑनलाइन पुणे कसा बघावा?

 • ऑनलाईन विना स्वाक्षरीत Satbara Utara पाहण्यासाठी प्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत महाभुलेख वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
पुणे हा विभाग निवडा 7 12 ऑनलाइन पुणे
 • पुणे हा विभाग निवडा. (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे ) 
 • वरीलपैकी पुणे विभाग निवडल्यानंतर ७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा पुणे व त्यानंतर तालुका, गाव निवडा. (आंबेगाव, इंदापूर, खेड, जुन्नर, पुणे शहर, दौंड, पुरंदर, बारामती, भोर, मुळशी, मावळ, वेल्हा, शिरूर, हवेली)
 • सातबारा उतारा शोधण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला सर्वे नंबर/ गट नंबर, अक्षरी सर्वे नंबर/ गट नंबर, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव इत्यादी पर्याय दिसतात. जर का आपल्याला गावातील एकूण सर्व नावे म्हणजे संपूर्ण गावाची यादी विस्ताराने पाहायची असेल तर संपूर्ण नाव हा पर्याय निवडा. 
७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा पुणे
 • यापैकी सर्वात सोपा पर्याय सर्वे नंबर/गट नंबर निवडा. 
 • गट नंबर टाईप केल्यानंतर शोधा या बटणावर क्लिक अथवा टच करा. 
 • योग्य गट नंबरची निवड करा कारण काही गटांमध्ये अ, ब, क किंवा एक, दोन, तीन असे पर्याय असतात.
 • सातबारा उतारा ऑनलाइन नोंदणीसाठी आपला दहा अंकी मोबाईल नंबर लिहा.
 • कॅपच्या बरोबर लिहा व Verify captcha to view 7/12 वर क्लिक करा.
 • गाव नमुना सात (अधिकार अभिलेख पत्रक) व गाव नमुना 12 (पिकांची नोंदवही) म्हणजेच सातबारा(7/12) उतारा आपल्यासमोर आहे.
 • 7/12 संबंधित या वेबसाईटवर दर्शविलेली ऑनलाइन माहिती ही कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही.
 • कायदेशीर अथवा शासकीय/अशासकीय बाबींसाठी वापरण्यासाठी महाभुलेख सातबारा उतारा महाभुमी वेबसाईट digitalsatbara.mahabhumi.gov.in वर मिळेल. 

8अ उतारा जमाबंदी पत्रक पुणे ऑनलाइन बघा 

 • पुणे ऑनलाइन 8 अ उतारा पाहण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत भूलेख वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
 • पुणे हा विभाग निवडा  (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे) 
 • विभाग निवडल्यानंतर पुणे जिल्हा, योग्य तालुका व गाव निवडा.
 • खाता नंबर, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव, संपूर्ण नाव यामधील कोणत्याही एका ची निवड करा.
 • आठ अ नोंदणीसाठी आपला दहा अंकी मोबाईल नंबर टाईप करा व 8अ पहा या टॅबवर क्लिक करा.
 • कॅपच्या बरोबर लिहा व Verify captcha to view 8A वर क्लिक करा.
 • गाव नमुना आठ-अ 8A धारण जमिनींची नोंदवही (कृषिक) आसामीवार–खतावणी जमाबंदी पत्रक आपल्यासमोर आहे.
 • महाभुलेख वेबसाईटवर दर्शविलेली माहिती ही कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही.
 • शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरण्यासाठी  8 अ उतारा महाभुमी वेबसाईटवर मिळेल. 

मालमत्ता पत्रक पुणे  (Online property card Pune) ऑनलाईन पाहणे

 • मालमत्ता पत्रक (property card) ऑनलाइन पाहण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
 • Online property card Pune पाहण्यासाठी विभाग निवडा  (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे) 
 • पुणे विभाग निवडल्यानंतर जिल्हा, तालुका व गाव निवडा.
 • CTS No. /न. भु.क्र, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव व नाव शोधा यापैकी कोणत्याही एका ची योग्य निवड करा.
 • मालमत्ता पत्रक ऑनलाइन पाण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर व कॅपच्या लिहा.
 • महाराष्ट्र शासन जमीन महसूल( गाव, नगर व शहर भूमापन) नियम, 1969 यातील नियम 7 नमुना “ड” म्हणजेच मालमत्ता पत्रक आपल्यासमोर आहे. 

महाभुलेख पुणे सातबारा उतारा साठी शासकीय वेबसाईट लिंक 

पुणे विभागातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल विभागाची लिंक खालील टेबल मध्ये दिलेले आहेत.

पुणे https://pune.gov.in/mr/service/७-१२-बघणे/
कोल्हापूरhttps://kolhapur.gov.in/service/7-12-ऑनलाइन/
सांगलीhttps://sangli.nic.in/
साताराhttps://www.satara.gov.in/service/भूमी-अभिलेख-आपला-७-१२-पहा/
सोलापूर https://solapur.gov.in/

Read Also: Aapli Chawdi 7/12 Ferfar डिजिटल नोटीस बोर्ड महसूल विभाग

FAQs:

How to get 7 12 online in Pune?

Open the Mahabhulekh website bhulekh.mahabhumi.gov.in.
Select the Pune section from Amravati, Aurangabad, Konkan, Nagpur, Nashik, and Pune to watch Satbara Utara online.
After this select your district Pune taluka and village. (आंबेगाव, इंदापूर, खेड, जुन्नर, पुणे शहर, दौंड, पुरंदर, बारामती, भोर, मुळशी, मावळ, वेल्हा, शिरूर, हवेली)
Write the survey number/GAT number/name of your land/property.
Enter your valid mobile number and type the verification captcha.
We have before us Mahabhulekh 7/12 Utara for the Pune district.

सातबारा ऑनलाइन पुणे कसा बघायचा?

आता कुणासाठीही Online Satbara बघणे झाले आहे अगदी सहज व सोपे.
सर्वप्रथम bhulekh.mahabhumi.gov.in वेबसाईट/पोर्टल ओपन करा.
ऑनलाईन सातबारा बघण्यासाठी अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे यापैकी पुणे विभागाची निवड करा.
यानंतर आपला जिल्हा तालुका व गाव सिलेक्ट करा. (आंबेगाव, इंदापूर, खेड, जुन्नर, पुणे शहर, दौंड, पुरंदर, बारामती, भोर, मुळशी, मावळ, वेल्हा, शिरूर, हवेली)
आपल्या जमिनीचा/मालमत्तेचा सर्वे नंबर/ गट नंबर/ नाव लिहा.
आपला चालू असलेला मोबाईल नंबर लिहा व व्हेरिफिकेशन कैप्चा टाईप करा.
पुणे जिल्ह्यामधील हवा असलेला सातबारा उतारा Maha abhilekh आपल्यासमोर आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top